Fungsi

Setelah berbincang dalam Bengkel Perancangan Strategik JHEPA yang diadakan pada 8 hingga 9 Ogos 2015,  penambahbaikan bagi fungsi Unit Pembangunan Alumni telah dilakukan.

Berikut disenaraikan fungsi bagi Unit Pembangunan Alumni:

  1. Menyelaras dan mengemaskini pengkalan data Alumni melalui Sistem Maklumat e-Alumni UniMAP.
  2. Merancang, menyelaras dan melaksana program-program Alumni sama ada yang berbentuk ilmiah/santai.
  3. Memantau pengemaskinian maklumat berkaitan alumni melalui media sosial tentang hebahan berkaitan dengan peluang kerjaya dan
    program-program Alumni.
  4. Merancang, menyelaras dan melaksanakan cadangan penerbitan majalah Alumni UniMAP
  5. Memikirkan kaedah berkesan dalam menerapkan semangat sayang akan universiti di kalangan Bakal Alumni, Alumni Muda dan Alumni
  6. MatangMeneruskan usaha dalam mengukuhkan elemen peradaban yang tinggi di kalangan alumni
  7. Membangunkan draf perancangan penubuhan Tabung Alumni.