Misi & Visi

Misi: Sebagai pusat rujukan dalam membina jaringan Alumni-UniMAP melalui penganjuran pelbagai aktiviti.

Visi: Sebuah unit yang memberi fokus pembangunan potensi Alumni demi  aspirasi universiti.